How do you say cock in Vietnamese?
— ò-ó-o-o


Related synonyms for cock in Vietnamese
hammerbúa
Generic synonyms for cock in Vietnamese
birdchim; con chim
chicken
penisdương vật
placenơi
putđể; đặt
settập hợp
walkđi bộ; đi dạo