How do you say park in Vietnamese?
— công viên


Related synonyms for park in Vietnamese
green(màu) xanh, (màu) xanh lá cây, (màu) xanh lục, lục (archaic)
Category relationships for park in Vietnamese
baseballbóng chày
Terms within for park in Vietnamese
standđứng
Generic synonyms for park in Vietnamese
headđầu
placenơi
putđể; đặt
settập hợp