How do you say ship in Vietnamese?
— tàu thuỷ; tàu


Examples of category for ship in Vietnamese
portcảng
Specialized synonyms for ship in Vietnamese
icebreakertàu phá băng
piratekẻ cướp biển
warshiptàu chiến
Terms within for ship in Vietnamese
bayvịnh
screwốc vít
tailđuôi
Generic synonyms for ship in Vietnamese
journeyhành trình
placenơi
putđể; đặt
settập hợp
traveldu lịch