How do you say job in Vietnamese?
— công việc


Related synonyms for job in Vietnamese
problemvấn đề
Generic synonyms for job in Vietnamese
dutynhiệm vụ
placenơi
putđể; đặt
worklàm việc
booksách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
heroanh hùng
Specialized synonyms for job in Vietnamese
landđất
placenơi
professionnghề; nghề nghiệp
sportthể thao
tradebuôn bán; thương mại; thương nghiệp
worklàm việc