How do you say car in Vietnamese?
— xe hơi; ôtô


Related synonyms for car in Vietnamese
machinemáy
Terms within for car in Vietnamese
firstthứ nhất; đầu tiên
gaskhí tê; khí; chất khí
gunsúng lục
highcao cấp; cao
hornsừng
lowthấp
roofmái nhà
thirdthứ ba
windowcửa sổ
Specialized synonyms for car in Vietnamese
ambulancexe cứu thương
busxe buýt
taxitaxi; xe tắc xi
Group relationships for car in Vietnamese
trainxe lửa