How do you say bus in Vietnamese?
— xe buýt; Xe buýt


Generic synonyms for bus in Vietnamese
carxe hơi; ôtô
machinemáy
Terms within for bus in Vietnamese
roofmái nhà
windowcửa sổ
Group relationships for bus in Vietnamese
computermáy vi tính; máy điện toán; máy tính