How do you say car in Urdu?
— گاڑی (f) (gāṛī); کار (f) (kār)


Related synonyms for car in Urdu
machineآلہ
Terms within for car in Urdu
firstپہلا (pahlā)
gasگیس; فارغہ
highاونچا (ū̃cā)
hornسینگ (m) (sī̃g)
lowنیچا (nīcā)
roofچھت (f) (chhat)
window(ur-Arab'کھڑکی) (khi.rkī) (f)
Specialized synonyms for car in Urdu
ambulanceمطوف
busبس (f) (bas)
taxiٹیکسی (ṭaiksī)
Group relationships for car in Urdu
trainٹرین (f) (ṭren); ریل گاڑی (f) (rel gāṛī); گاڑی (f) (gāṛī)