How do you say worker in Vietnamese?
— công nhân


Related synonyms for worker in Vietnamese
actordiễn viên
Generic synonyms for worker in Vietnamese
insectsâu bọ; côn trùng
personngười
soullinh hồn
Specialized synonyms for worker in Vietnamese
demonquỷ
driverngười lái
employeenhân viên
helpcứu với; cứu tôi với; giúp đỡ
ratchuột
slavenô lệ
soldierngười lính
Derivative terms for worker in Vietnamese
dolàm; thực hiện
worklàm việc

Search