How do you say actor in Vietnamese?
— diễn viên; Diễn viên


Related synonyms for actor in Vietnamese
workercông nhân
Specialized synonyms for actor in Vietnamese
demonquỷ
heavynặng
leadchì
plantthực vật; cây
starngôi sao; sao
treecây
Generic synonyms for actor in Vietnamese
personngười
soullinh hồn
Derivative terms for actor in Vietnamese
dolàm; thực hiện
playchơi
worklàm việc