How do you say insect in Vietnamese?
— sâu bọ; côn trùng; Côn trùng


Related synonyms for insect in Vietnamese
lousecon rận
Group relationships for insect in Vietnamese
cloudmây
Specialized synonyms for insect in Vietnamese
beetlebọ cánh cứng
fleacon bọ chét
lousecon rận
queen(quân) đam
workercông nhân