How do you say see in Armenian?
— տեսնել (tesnel)


Related synonyms for see in Armenian
dateժամադրություն (žamadrutyun)
findգտնել (gtnel)
hearլսել (lsel)
learnսովորել (sovorel); ուսանել (usanel)
lookնայել (nayel)
pictureնկար (nkar); պատկեր (patker)
understandհասկանալ (haskanal)
watchժամացույց (žamac’uyc’); ժամ (žam)
Generic synonyms for see in Armenian
callկանչել (kančel)
findգտնել (gtnel)
playներկայացում (nerkayac'um)
thinkմտածել (mtaçel); խորհել (xorhel)
understandհասկանալ (haskanal)
watchժամացույց (žamac’uyc’); ժամ (žam)
Specialized synonyms for see in Armenian
callկանչել (kančel)
candleմոմ (mom)
comeգալ (gal)
crossխաչ (xač)
findգտնել (gtnel)
knowիմանալ (imanal); ճանաչել (č̣anačel); գիտենալ (gitenal)
likeինչպես (inčpes)
liveապրել (aprel)
lookնայել (nayel)
readկարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
treasureգանձ (ganj)
Related verbs for see in Armenian
dateժամադրություն (žamadrutyun)
findգտնել (gtnel)
hearլսել (lsel)
learnսովորել (sovorel); ուսանել (usanel)
pictureնկար (nkar); պատկեր (patker)
understandհասկանալ (haskanal)
watchժամացույց (žamac’uyc’); ժամ (žam)
Entails for see in Armenian
lookնայել (nayel)
Derivative terms for see in Armenian
dateժամադրություն (žamadrutyun)
pictureնկար (nkar); պատկեր (patker)
watchժամացույց (žamac’uyc’); ժամ (žam)