How do you say break in Persian?
— شکستن (šekastan)


Related synonyms for break in Persian
betterبهتر (behtar)
dieطاس (tâs)
giveدادن (dādæn)
goرفتن (ræftæn); شدن (šodan)
good luckموفق باشید; موفق باشی
partبخش (baxš); جزء (joz)
stopایستادن (istâdan)
Generic synonyms for break in Persian
becomeشدن (šodan)
changeتغییر (tağyir)
danceرقصیدن (raqsidan)
endتمام شدن (tamâm šodan)
fallافتادن (oftâdan); فتادن (fetâdan)
finishتمام کردن (tamâm kardan)
flyپرواز کردن (parvâz kardan)
giveدادن (dādæn)
goرفتن (ræftæn); شدن (šodan)
happenپیشامد کردن
injuryآسیب
lick(fa-Arab'لیسیدن) (lisidan)
partبخش (baxš); جزء (joz)
stopایستادن (istâdan)
workکار کردن (kâr kardan)
Specialized synonyms for break in Persian
divorceطلاق (talâq)
eclipseگرفت (gereft)
peachهلو (holō); شفتالو (šaftâlō)
runدویدن (davidan)
sinگناه (gonâh); خطا (xatâ)
singسرودن (sorudan); آواز خواندن (âvâz xândan); خواندن (xândan)
springچشمه (ĉašma)
stopایستادن (istâdan)
talkگفتن (goftan); صحبت کردن (sohbat kardan)
Category relationships for break in Persian
geology(fa-Arab'زمین‌شناسی) (zamīn-šenasi)
Related verbs for break in Persian
abandon(fa-Arab'به حال خود رها کردن) (be hâl xud rahâ kardan), (fa-Arab'ترک کردن) (tarak kardan)
dieطاس (tâs)
goرفتن (ræftæn); شدن (šodan)
Derivative terms for break in Persian
betterبهتر (behtar)
stopایستادن (istâdan)