How do you say kill in Slovak?
— zabiť


Generic synonyms for kill in Slovak
bebyť
drinkpiť
endskončiť, ukončiť
Specialized synonyms for kill in Slovak
brainmozog (m)
deathsmrť (f)
euthanasiaeutanázia (f)
murdervraždiť, zavraždiť
poisonotráviť
sabrešabľa (f)
sacrificeobeta#Slovak'obeta (f)
stonekameň (m)
suicidesamovražda (f)
Causes for kill in Slovak
diekocka (f)
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
Derivative terms for kill in Slovak
killervrah (m)