How do you say grammar in Slovak?
— gramatika (f); Gramatika (jazykoveda)


Category relationships for grammar in Slovak
linguisticsjazykoveda (f)
Examples of category for grammar in Slovak
genitivedruhý pád (m); genitív (m)
headhlava (f)
independentnezávislý
weakslabý