How do you say grammar in Dutch?
— spraakkunst (f); grammatica (f); Grammatica


Category relationships for grammar in Dutch
linguisticslinguïstiek (f); taalkunde (f); taalwetenschappen (f)
Examples of category for grammar in Dutch
articleartikel (n)
futuretoekomst (f)
genitivetweede naamval (m); genitief (m)
headhoofd (n); kop (m)
strongsterk; krachtig