How do you say fall in Frisian?
— falle


Related synonyms for fall in Frisian
autumnhjerst
comekomme
lightljocht (n)
Generic synonyms for fall in Frisian
bewurde
changeferoarje
comekomme
diedobbelstien
getkrije
gogean
seasonjiertiid
sidekante
Specialized synonyms for fall in Frisian
flagflagge
flyfleane
lightljocht (n)
nightnacht
rainreine
sinkoanrjocht
snowsnije
Related verbs for fall in Frisian
lightljocht (n)
Antonyms for fall in Frisian
increasewaakse