How do you say fall in Thai?
— ตก (tok)


Related synonyms for fall in Thai
autumnฤดูใบไม้ร่วง (réu-doo-bai-mái-rûang)
comeมา (maa)
lightเบา (bao)
pin(Thai'เข็มหมุด) (kĕm mòot)
Generic synonyms for fall in Thai
beถูก (thūk); โดน (dohn)
beginเริ่ม (rêrm); เริ่มต้น (rêrm dtôn); เริ่มทำ ( rêrm tam)
changeเปลี่ยน (bplìan); แปลง (bplaeng)
comeมา (maa)
dieลูกเต๋า (looktao)
goไป (pị)
happenเกิด (gèrt)
hourชั่วโมง
sinบาป (bàap)
travelเดินทาง (dern-taang); ท่องเที่ยว (tông-tîeow)
Specialized synonyms for fall in Thai
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
correctถูก (thùùk)
flagธง (tong)
flyบิน (bin)
lightเบา (bao)
nightกลางคืน (glaang keun)
rainฝน (fŏn)
snowหิมะ (hima)
Group relationships for fall in Thai
eveningเย็น (yen)
Also for fall in Thai
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
Related verbs for fall in Thai
lightเบา (bao)