How do you say fall in Urdu?
— گرنا (girnā); پڑنا (paṛnā)


Related synonyms for fall in Urdu
autumnخزان (f) (xizān, xazān); پائيز (m) (pāʼīz)
comeآنا (ānā)
lightروشنی (f) (rośnī); پرکاش (m) (prakāś)
returnلوٹا (lauṭnā)
Generic synonyms for fall in Urdu
beہونا (honā)
beginشروع کرنا (śurū karnā)
comeآنا (ānā)
dieمرنا (marnā)
goجانا (jānā)
happenبیتنا (bītnā)
hourگھنٹا (m) (ghãṇṭā); گھنٹہ (m) (ghãṇṭā)
moveچلنا (calnā)
returnلوٹا (lauṭnā)
season(ur-Arab'موسم) (mausam) (m)
sinاپرادھ (m) (aprādh)
turnموڑ (m) (moṛ)
victoryظفر (zafar)
Specialized synonyms for fall in Urdu
breakٹوٹنا (ṭūṭnā)
correctصحیح (sahīh)
flagجھنڈا (m) (jhaṇḍā)
flyاڑنا (uṛnā)
lightروشنی (f) (rośnī); پرکاش (m) (prakāś)
nightرات (rāt); شب (shab)
rainپڑنا (paṛnā)
setمجموعہ
snowبرف (f) (barf)
Group relationships for fall in Urdu
evenاور بھی (aur bhī)
eveningشام (f) (śām)
Also for fall in Urdu
breakٹوٹنا (ṭūṭnā)
separateالگ (alag)
Related verbs for fall in Urdu
lightروشنی (f) (rośnī); پرکاش (m) (prakāś)
returnلوٹا (lauṭnā)
Antonyms for fall in Urdu
increaseبڑھاْی (f)