How do you say cock in Slovak?
— kohút (m)


Related synonyms for cock in Slovak
dickkokot
hammerkladivo (n)
prickkokot
roosterkohút (m)
Generic synonyms for cock in Slovak
birdvták (m)
chickensliepka (f), kurča, kura (n) (young)
placemiesto (n)
putdať; položiť
setmnožina (f)
walkísť; ísť krokom; ísť peši