How do you say travel in Arabic?
— سافر (saafara)


Related synonyms for travel in Arabic
goذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
journeyرحلة (f) (ríḥla); سفر (m) (sáfar)
Generic synonyms for travel in Arabic
goذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
Specialized synonyms for travel in Arabic
airهواء (m) (hawaa')
backظهر (m) (Zahr)
beetleخنفساء (f) (xunfusā’)
carryحمل (Hamala)
changeتغيير (m) (taghyiir)
circle(Arab'دائرة) (dā’ira) (f)
comeجاء (jaa'a); حضر (HáDara); أتى ('ataa)
doفعل (fáʿala); عمل (ʿámila)
drawرسم (rásama)
fallوقع (waqa3a); سقط (saqaTa)
ferryمعدية (f) (mu3addíya)
flyطار (Taara)
ghostشبح (m) (shábaH)
journeyرحلة (f) (ríḥla); سفر (m) (sáfar)
leadرصاص (m) (raʂá: ʂ)
legرجل (f) (rijl); ساق (f) (saaq)
playلعب (f) (lá3ib)
ploughمحراث (m) (miħrāθ)
pushدفع (dáfa3a)
runركد (rákada); جرى (jaraa)
shipسفينة (f) (safiina)
sitجلس (jálasa)
swan(Arab'إوز عراقي) (IPAchar'(’iwazz ʕirāqiy)) (m)
swimسبح (sábaHa)
taxiتاكسي (m) (táksi)
threadخيط (m) (kháyT)
tramترام (m) (traam)
translationترجمة (f) (tárjama)
walkمشى (máshaa); تمشى (tamashshaa)
wheel(Arab'عجلة) (ʕájala) (f)
windريح (f) (rīħ)
wingجناح (m) (jinaaH); (pl أجنحة‎)
Related verbs for travel in Arabic
journeyرحلة (f) (ríḥla); سفر (m) (sáfar)
Causes for travel in Arabic
goذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
Derivative terms for travel in Arabic
journeyرحلة (f) (ríḥla); سفر (m) (sáfar)