How do you say love in Vietnamese?
— cưng; Tình yêu


Related synonyms for love in Vietnamese
bedgiường
dearđắt; đắt tiền
fuckđụ; địt
honeymật ong
knowbiết
screwốc vít
Generic synonyms for love in Vietnamese
emotioncảm xúc
likenhư
sexgiới tính
Specialized synonyms for love in Vietnamese
have
takenắm
Related verbs for love in Vietnamese
neckcổ
Derivative terms for love in Vietnamese
bedgiường
dearđắt; đắt tiền
fuckđụ; địt
screwốc vít