How do you say love in Latvian?
— patikt, mīlēt


Related synonyms for love in Latvian
bedgulta (f)
dearcienītais
fuckpisties, drāzties, drātēties, ņemties
honeymedus (m)
knowprast
screwskrūve (f)
Related verbs for love in Latvian
neckkakls (m)
Derivative terms for love in Latvian
bedgulta (f)
dearcienītais
fuckpisties, drāzties, drātēties, ņemties
screwskrūve (f)
Antonyms for love in Latvian
hateienīst