How do you say grammar in Norwegian Bokmal?
— grammatikk; Grammatikk


Category relationships for grammar in Norwegian Bokmal
linguisticslingvistikk
Examples of category for grammar in Norwegian Bokmal
futureframtid (m)
headleder (m); sjef (m)
objectobjekt (n); ting (m); gjenstand (m)