How do you say ring in Vietnamese?
— nhẫn; cà rá


Related synonyms for ring in Vietnamese
doughnutbánh rán
phonegọi điện thoại; gọi điện; kêu điện thoại
skirtvạt áo
telephonegọi điện thoại; gọi điện; kêu điện thoại
Generic synonyms for ring in Vietnamese
chainhiện tại
gođi
meetgặp
touchđạt tới; đến; sờ; chạm
Specialized synonyms for ring in Vietnamese
cell phoneđiện thoại di động
nestlàm tổ
tyrevỏ
Category relationships for ring in Vietnamese
chemistryhóa học
telephonegọi điện thoại; gọi điện; kêu điện thoại
Causes for ring in Vietnamese
gođi
Derivative terms for ring in Vietnamese
phonegọi điện thoại; gọi điện; kêu điện thoại
telephonegọi điện thoại; gọi điện; kêu điện thoại