How do you say port in Slovenian?
— Pristanišče


Generic synonyms for port in Slovenian
carrynositi
changespremeniti se
drinkpijača (f)
landkopno (n); zemlja (f)
Category relationships for port in Slovenian
shipladja (f)
Specialized synonyms for port in Slovenian
colondvopičje (n)
tyrepnevmatika (f); obroč (m)
Similar to for port in Slovenian
leftlevo