How do you say people in Lithuanian?
— tauta (f); liaudis (f)


Member holonyms for people in Lithuanian
personasmuo (m); žmogus (m)
Generic synonyms for people in Lithuanian
familyšeima (f)
Group relationships for people in Lithuanian
manvyras (m)
worldpasaulis (m)
Specialized synonyms for people in Lithuanian
blindaklas
bloodkraujas (m)
countrykaimo; kaimiškas
deadmiręs; negyvas
enemypriešas (m)
freenemokama
landžemė (f)
nationnacija (f); tauta (f); tautybė (f)
pocketkišenė
worldpasaulis (m)