How do you say people in Faroese?
— tjóð


Member holonyms for people in Faroese
personpersónur; einstaklingur (m)
Generic synonyms for people in Faroese
familyætt (f)
livebúgva
Group relationships for people in Faroese
manmanna
worldverøld; heimur (m); verð (f)
Specialized synonyms for people in Faroese
bloodblóð (n)
bravedjarvur (m)
clienteleviðskiftafólk (n)
countryland
deaddeyðu (n)
landland (n)
populationfólkatal (n)
worldverøld; heimur (m); verð (f)