How do you say organism in Slovak?
— Živá bytosť


Related synonyms for organism in Slovak
beingvznik
Generic synonyms for organism in Slovak
systemsystém (m); sústava (f)
Specialized synonyms for organism in Slovak
animalživočích (m); zviera (n)
beastzviera (n)
eukaryoteevkariont
personosoba (f)
planttováreň; fabrika
someoneniekto#Slovak'niekto, dakto#Slovak'dakto, voľakto
soulduša (f)
Derivative terms for organism in Slovak
bebyť