How do you say plant in Slovak?
— továreň; fabrika; Rastliny


Related synonyms for plant in Slovak
setmnožina (f)
Generic synonyms for plant in Slovak
actorherec (m); herečka (f)
beingvznik
placemiesto (n)
putdať; položiť
setmnožina (f)
Specialized synonyms for plant in Slovak
bedlôžko (n); posteľ (f)
forestles (m); hora (f)
namemeno (n)
nesthniezdo (n)
rootkoreň (m)
treestrom (m)
Derivative terms for plant in Slovak
setmnožina (f)