How do you say animal in Slovak?
— živočích (m); zviera (n); Živočíchy


Related synonyms for animal in Slovak
beastzviera (n)
Generic synonyms for animal in Slovak
beingvznik
Examples of category for animal in Slovak
bigveľký
bodytelo (n)
bonekosť (f)
nosenos (m)
sacrificeobeta#Slovak'obeta (f)
Specialized synonyms for animal in Slovak
youngmladý
Terms within for animal in Slovak
faceTvár (f)
headhlava (f)