How do you say organism in Czech?
— organismus (m); Organismus


Generic synonyms for organism in Czech
systemsystém (m); soustava (f)
Specialized synonyms for organism in Czech
animalživočich (m); zvíře (n)
crosskříž (m)
fungushouba (f)
personosoba (f); člověk (m)
plantrostlina (f)
relativepříbuzný (m)
someoneněkdo
soulduše (f)
sportsport (m)
Terms within for organism in Czech
cellbuňka (f)
Derivative terms for organism in Czech
bebýt