How do you say minute in Slovak?
— minúta (f); Minúta


Related synonyms for minute in Slovak
hourhodina (f)
momentokamžik (n); chvíľa (n); momentík (n)
narrowúzky
seconddruhý (m)
Group relationships for minute in Slovak
degreestupeň (m)
hourhodina (f)
Terms within for minute in Slovak
seconddruhý (m)
Similar to for minute in Slovak
smallmalý