How do you say game in Slovak?
— Hra


Generic synonyms for game in Slovak
animalživočích (m); zviera (n)
beastzviera (n)
jobpráca (f)
meatmäso (n)
partčasť (f)
playhra (f)
recreationrekreácia (f)
Specialized synonyms for game in Slovak
buffalozubor (m)
harezajac (m)
rabbitkrálik (m)
Examples of category for game in Slovak
hornroh (m)
playhra (f)
Group relationships for game in Slovak
setmnožina (f)
Similar to for game in Slovak
braveodvážny; statočný