How do you say full in Vietnamese?
— đầy đủ


Related synonyms for full in Vietnamese
goodtốt
waxsáp
widerộng
Group relationships for full in Vietnamese
monththáng
Generic synonyms for full in Vietnamese
beatđánh; đập
changethay đổi; đổi
Similar to for full in Vietnamese
heavynặng
highcao cấp; cao
pregnantcó thai; có mang thai; có chửa
richgiàu
wholetoàn thể
Antonyms for full in Vietnamese
emptytẩy trống; tẩy sạch