How do you say color in Vietnamese?
— màu; màu sắc; Màu sắc


Generic synonyms for color in Vietnamese
changethay đổi; đổi
kindloại
touchđạt tới; đến; sờ; chạm
worklàm việc
Specialized synonyms for color in Vietnamese
blackngười da đen; người đen
blue(màu) xanh (blue or green), xanh lam
brown(màu) nâu, sạm; rám nắng, sạm nắng (skin)
burnđốt
camouflagesự nguỵ trang
green(màu) xanh, (màu) xanh lá cây, (màu) xanh lục, lục (archaic)
greymàu xám
purpleđỏ tía
silverbạc
touchđạt tới; đến; sờ; chạm
whitebạch
yellowhòang