How do you say circle in Vietnamese?
— vòng tròn


Related synonyms for circle in Vietnamese
ropedây
settập hợp
Generic synonyms for circle in Vietnamese
gođi
traveldu lịch
Specialized synonyms for circle in Vietnamese
companycông ty
compassla bàn; com-pa
equatorxích đạo
partyđảng
Group relationships for circle in Vietnamese
housenhà
roadđường
theaternhà hát