How do you say break in Czech?
— rozbít


Related synonyms for break in Czech
betterlepší
diekostka (f)
givedarovat; dát
gojet ('by vehicle'), jít ('by walking')
good luckhodně štěstí
partčást (f)
Generic synonyms for break in Czech
becomestát se
changezměna (f)
dancetančit; tancovat
endkonec (m)
fallpadat; padnout
flyletět; létat
givedarovat; dát
gojet ('by vehicle'), jít ('by walking')
happenstát se
injuryurážka, (f), zranění (n), úraz (m)
partčást (f)
workpracovat
Specialized synonyms for break in Czech
breathedýchat
peachbroskev (f)
runběžet; běhat
sinhřích (m)
singzpívat
springpružina (f)
talkmluvit
waitčekat
Related verbs for break in Czech
abandonopustit
diekostka (f)
gojet ('by vehicle'), jít ('by walking')
Derivative terms for break in Czech
betterlepší