How do you say break in Swedish?
— gå sönder


Related synonyms for break in Swedish
betterbättre
dietärning
givege
gogå; åka
good lucklycka till
partdel
Generic synonyms for break in Swedish
becomebli
changeförändring
dancedansa
endslut; ände
fallfalla; trilla
flyflyga
givege
gogå; åka
happenhända; ske; inträffa; äga rum
injuryskada
partdel
workjobba; arbeta
Specialized synonyms for break in Swedish
breatheandas
peachpersika
runspringa
sinsynd
singsjunga
springfjäder
talkprata; tala; snacka
waitvänta; bida
Related verbs for break in Swedish
abandongå ifrån; lämna; överge
dietärning
gogå; åka
Derivative terms for break in Swedish
betterbättre