How do you say begin in Ukrainian?
— починати (počynáty); почати (počáty)


Specialized synonyms for begin in Ukrainian
enterвходити (vxodýty)
fallпадати (pádaty); упасти (upásty)
Generic synonyms for begin in Ukrainian
beбути (búty)
mouthрот (m) (rot)
speakговорити (hovorýty); розмовляти (rozmovljáty)
talkрозмовляти (rozmovljáty); говорити (hovorýty)
Antonyms for begin in Ukrainian
endкінець (m) (kinéc'); край (m) (kraj)