How do you say begin in Hindi?
— शुरू करना (śurū karnā); शुरू होना (śurū hōnā)


Specialized synonyms for begin in Hindi
dawnप्रभात; भौर
enterप्रवेश करना (praveś karnā); भीतर जाना (bhītar jāna)
fallगिरना (girnā); पड़ना (paṛnā)
Generic synonyms for begin in Hindi
beहोना (honā)
mouthमुँह (m) (mũh); मुंह (m) (mũh); मुख (m) (mukh)
moveचलना (calnā)
speakबोलना (bolnā)
talkबात करना (bāt karnā); बोलना (bolnā)
Antonyms for begin in Hindi
endख़त्म करना (xatm karnā); अंत करना (anta karnā)