How do you say begin in Polish?
— zaczynać (impf), zacząć (pf.) (transitive), zaczynać się (impf), zacząć się (pf.) (intransitive)


Specialized synonyms for begin in Polish
enterwchodzić
fallspadać; spaść
Generic synonyms for begin in Polish
bebyć
mouthusta (n)
speakmówić
talkmówić
Antonyms for begin in Polish
endkoniec (m)