How do you say animal in Vietnamese?
— thú vật; Động vật


Examples of category for animal in Vietnamese
adultngười lớn
biglớn; to; bự
bodythân thể
bonechất xương; xương
microorganismvi trùng; vi khuẩn; vi sinh vật
nosemui
Specialized synonyms for animal in Vietnamese
adultngười lớn
youngtrẻ; trẻ tuổi
Terms within for animal in Vietnamese
facemặt
headđầu
Derivative terms for animal in Vietnamese
createtạo; tạo nên; sáng tạo