How do you say animal in Dutch?
— dier (n); beest (n); Dieren (rijk)


Generic synonyms for animal in Dutch
organismorganisme (n)
Examples of category for animal in Dutch
biggroot; omvangrijk
bodylichaam (n)
bonebeen (n)
noseneus (m)
wartwrat (f)
Specialized synonyms for animal in Dutch
femalevrouwelijk
gamespel (n), spelleke (n) (Flemish)
giantreus (m)
youngjong; jeugdig
Terms within for animal in Dutch
facegezicht (n); aangezicht (n); gelaat (n)
headhoofd (n); kop (m)