How do you say skirt in Yiddish?
— קליידל (kleidel) (n)


Related synonyms for skirt in Yiddish
birdמיידל (f) (meydl)
borderגרענעץ (m)
ringפֿינגערל (n) ('fingerl')
Terms within for skirt in Yiddish
zip fastenerבליצשלעסל (n) (blitsshlesl); שלעסל (n) (shlesl)
Generic synonyms for skirt in Yiddish
borderגרענעץ (m)
girlמיידל (n); מיידלעך (meydlekh, mejdlech)
meetטרעפן (trefn)
Derivative terms for skirt in Yiddish
borderגרענעץ (m)