How do you say sit in Slovak?
— sedieť


Generic synonyms for sit in Slovak
bebyť
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
placemiesto (n)
putdať; položiť
setmnožina (f)
Category relationships for sit in Slovak
artumenie (n)
Derivative terms for sit in Slovak
babysitteropatrovnica; dozor#Slovak'dozor u#Slovak'u dieťa'dieťaťa
Antonyms for sit in Slovak
lieklamať
standstáť