How do you say sit in Turkish?
— oturmak


Generic synonyms for sit in Turkish
beolmak; var olmak
gogitmek
Derivative terms for sit in Turkish
babysitterçocuk bakıcısı
Antonyms for sit in Turkish
lieyalan söylemek
standayakta durmak