How do you say stand in Slovak?
— stáť


Related synonyms for stand in Slovak
bearnosiť; niesť
stomachbrucho (n)
Generic synonyms for stand in Slovak
bebyť
fightboj
placemiesto (n)
putdať; položiť
serviceobsluha (f)
setmnožina (f)
stopzastaviť sa
tabletabuľka (f)
Specialized synonyms for stand in Slovak
angleuhol (m)
swallowhltať
Antonyms for stand in Slovak
lieklamať
sitsedieť