How do you say see in Scottish Gaelic?
— faic


Related synonyms for see in Scottish Gaelic
controlsrian; ceannsaich
dateceann-latha (m)
findfaigh; lorg; amais
hearcluinn
imagedealbh (m'f)
learnionnsaich
lookbi coltach
meettachair
picturedealbh (m'f)
visittadhail
watchcoimhead
Generic synonyms for see in Scottish Gaelic
findfaigh; lorg; amais
playcleasachd (f)
thinksmaoinich; saoil
visittadhail
watchcoimhead
Specialized synonyms for see in Scottish Gaelic
comethig
controlsrian; ceannsaich
crosscrois
findfaigh; lorg; amais
knowbi eòlach air
livefuirich; còmhnaich
lookbi coltach
makedèan
meettachair
ministerministear (m)
readleugh
respectonair (f); urram (m); suim (f)
takegabh
treasureionmhas (m)
valuefiach (m); luach (m)
Related verbs for see in Scottish Gaelic
controlsrian; ceannsaich
dateceann-latha (m)
findfaigh; lorg; amais
hearcluinn
imagedealbh (m'f)
learnionnsaich
meettachair
picturedealbh (m'f)
visittadhail
watchcoimhead
Entails for see in Scottish Gaelic
lookbi coltach
Derivative terms for see in Scottish Gaelic
attentionaire (f); suim (f)
dateceann-latha (m)
imagedealbh (m'f)
meetingcoinneamh (f)
picturedealbh (m'f)
watchcoimhead