How do you say name in Slovak?
— meno (n)


Related synonyms for name in Slovak
callvolať
listzoznam (m)
Generic synonyms for name in Slovak
familyrodina (f)
planttováreň; fabrika
setmnožina (f)
Specialized synonyms for name in Slovak
listzoznam (m)
numberčíslo (n)
rememberpamätať sa, spomenúť si
surnamepriezvisko (n)
Related verbs for name in Slovak
addressadresa (f)
callvolať
Derivative terms for name in Slovak
listzoznam (m)