How do you say number in Slovak?
— číslo (n); Číslo (matematika)


Related synonyms for number in Slovak
comeprichádzať; prísť
countpočítať
listzoznam (m)
numeralčíslovka (f)
Generic synonyms for number in Slovak
bebyť
namemeno (n)
Specialized synonyms for number in Slovak
countpočítať
cubekocka (f)
pagestrana (f); stránka (f)
rootkoreň (m)
squarenámestie (n)
Derivative terms for number in Slovak
listzoznam (m)